Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 24094 έχουν ανακοινωθεί.