ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ - Διάλεξη της Jana Dudková

Η διάλεξη αναβάλλεται.

Διάλεξη της Jana Dudková

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ