Μία (1) θέση Τεχνικού Προσωπικού/Υποστηρικτικού Προσωπικού Έρευνας για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN»

Ρέθυμνο, 23 Ιουλίου 2012

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», τo Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, προκηρύσσει μία (1) θέση Τεχνικού Προσωπικού/Υποστηρικτικού Προσωπικού Έρευνας για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN» συνολικής διάρκειας 3 μηνών

Ο/Η πιθανός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει:

1.            Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

2.            Εμπειρία σε:

  • Τοπογραφικές μελέτες και αποτυπώσεις
  • Εφαρμογές GIS και τεχνικές γεωαναφοράς δορυφορικών εικόνων
  • Τεχνικά θέματα επικοινωνίας και συγχρονισμού των γεωφυσικών οργάνων με συστήματα GPS

3.            Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ή/και προϋπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 10 Αυγούστου 2012 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nikos@ims.forth.gr, υπ' όψιν του Δρ Νίκου Παπαδόπουλου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
Δρ Παπαδόπουλο Νίκο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
ΙΜΣ-ΙΤΕ
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
ΤΚ 74 100, ΤΘ 119
Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ: 28310 56627, 25146