ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το ΚΕΜΕ του Παν/μίου Κρήτης και το ΙΜΣ/ΙΤΕ διοργανώνουν ημερίδα σχετικά με τα ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα στις ανθρωπιστικές
επιστήμες. Η ημερίδα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και θα διεξαχθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους φορητό υπολογιστή.

Δευτέρα 24/2/2020
(ΚΕΜΕ, Παν/μιο Κρήτης, και ΙΜΣ/ΙΤΕ)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Καθ/τής Christophe Roche (Παν/μιο Σαβοΐας)
Δρ Μαρία Παπαδοπούλου (Παν/μιο Σαβοΐας)

Για το πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε 

Πρόγραμμα

Αφίσα