Διάλεξη του John Bennet με θέμα Using place-names in archaeological and historical research: perspectives from the Late Bronze Age Aegean and Ottoman Messenia

Το Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Παν/μιου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη του John Bennet με θέμα Using place-names in archaeological and historical research: perspectives from the Late Bronze Age Aegean and Ottoman Messenia

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 20.30
Αίθουσα 56 (Συνεδριάσεων)
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, ώρα 20.30, στην αίθουσα 56 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, πανεπιστημιούπολη Γάλλου) θα γίνει η διάλεξη του κ. John Bennet με τίτλο «Using place-names in archaeological and historical research: perspectives from the Late Bronze Age Aegean and Ottoman Messenia». Ο κ. Bennet είναι διευθυντής της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Sheffield (Professor of Aegean Archaeology). Η έρευνα του κ. Bennet, αν και έχει ως επίκεντρο την εποχή του Χαλκού, συνδυάζει την αρχαιολογία του τοπίου με την ανάλυση κειμένων και, όπου είναι δυνατόν, την προφορική ιστορία και επεκτείνεται έως αρκετά μεταγενέστερες περιόδους. Ο κ. Bennet έχει υπάρξει επικεφαλής αρχαιολογικών ερευνών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η κατανόηση του παρελθόντος ενισχύεται μέσω της χρήσης τόσο κειμένων όσο και υλικών ευρημάτων. Ο παραγωγικός συνδυασμός αυτών των δύο τύπων δεδομένων δεν είναι πάντα εύκολος, ωστόσο μια μέθοδος που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή είναι η σύνδεσή τους μέσω της μελέτης των τοπωνυμίων. Η παρουσίαση του κ Bennet διερευνά το θέμα αυτό, αντλώντας από τα γραπτά δεδομένα της γραμμικής Β από την Κνωσό και την Πύλο και συγκρίνοντάς τα με τα οθωμανικά έγγραφα που αφορούν στην περιοχή της Μεσσηνίας.