Παρουσίαση του βιβλίου της Τζελίνας Χαρλαύτη με τίτλο: Creating Global Shipping: Aristotle Onassis, the Vagliano Brothers, and the Business of Shipping, c. 1820-1970

Παρουσίαση του βιβλίου της Τζελίνας Χαρλαύτη με τίτλο Creating Global Shipping: Aristotle Onassis, the Vagliano Brothers, and the Business of Shipping, c. 1820-1970 (Cambridge University Press)

Συζητητής θα είναι ο Martin Jes Iversen, Αναπληρωτής  Καθηγητής και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Copenhagen Business School.

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, στις 19.00
Ινστιτούτο της Δανίας
Χαιρεφώντος 14, Πλάκα