Παρουσίαση του βιβλίου «British Shipping in the Mediterranean during the Napoleonic Wars: the untold story of a successful adaptation» της Κατερίνας Γαλάνη

Ο Διευθυντής της Βρετανικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στην παρουσίαση του βιβλίου British Shipping in the Mediterranean during the Napoleonic Wars: the untold story of a successful adaptation της Κατερίνας Γαλάνη

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου και ώρα 19.00
Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52.


(παρακαλούμε δείτε την αφίσα της εκδήλωσης)