ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RICONTRANS (18-22 Ιουνίου 2019)

Η Εναρκτήρια Επιστημονική Συνάντηση του προγράμματος ERC Consolidator Grant 2018 RICONTRANS "Οπτική κουλτούρα, Ευσέβεια και Προπαγάνδα. Η Μεταφορά και Υποδοχή Έργων Ρωσικής Εκκλησιαστικής Τέχνης στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. 16ος-αρχές 20 αι." θα λάβει χώρα στο ΙΜΣ/ΙΤΕ από τις 18 ως τις 22 Ιουνίου 2019. Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος όλοι οι συνεργάτες του προγράμματος από την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Ρωσία και θα συζητήσουν την εκτέλεση, την μεθοδολογία και τον προγραμματισμό του προγράμματος.

Την επιστημονική συνάντηση θα ακολουθήσει Σεμινάριο Κατάρτισης στην Ιστορία της Ρωσικής Αγιογραφία και Εικονογραφία, ανοικτό στην ακδημαϊκή κοινότητα.

ΕΚΘΕΣΗ: "ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" (18 Ιουνίου -30 Σεπτεμβρίου 2019)

Στα πλαίσια της Εναρκτήριας Συνάντησης θα εγκαινιαστεί στις 18 Ιουνίου 2019 στο ΙΜΣ/ ΙΤΕ η έκθεση "Οι Λέξεις των Εικόνων. Ρωσική Εκκλησιαστική Τέχνη στην Ελλάδα", που βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα της Επιστημονικής Υπευθύνου και την έκθεση «Θρησκευτική Τέχνη από την Ρωσία στην Ελλάδα» (Μουσείο Μπενάκη, 14/12/2017 - 11/02/2018)

 

Δείτε την αφίσα

Δείτε το πρόγραμμα