Υποτροφία για έρευνα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ ΙΤΕ (Ρέθυμνο)

Υποτροφία για έρευνα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ ΙΤΕ (Ρέθυμνο)

To Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ρέθυμνο) προκηρύσσει μια υποτροφία για Συνεργαζόμενο Ερευνητή-τρια/ Υποψήφιο-α Διδάκτορα στον τομέα της Νεότερης Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας.

Ο ερευνητής/τρια θα εργασθεί για τέσσερα έτη (από 1/6/2012) με ετήσιες απολαβές 8.000 ΕΥΡΩ στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Μαύρη Θάλασσα και πόλεις-λιμάνια από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Ανάπτυξη, σύγκλιση και διασυνδέσεις με την παγκόσμια οικονομία» της Πράξης «Θαλής» (Ιόνιο Πανεπιστήμιο/ υπεύθυνη καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη, με συμμετοχή ερευνητικής ομάδας του ΙΜΣ/ΙΤΕ).

Παράλληλα, ο ερευνητής θα εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (με συνεπίβλεψη του ΙΜΣ/ΙΤΕ) σε θέμα σχετικό με την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Κωνσταντινούπολης κατά το δεύτερο μισό του 19ου και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει α) να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και β) να γνωρίζουν απαραιτήτως τουρκικά και επαρκώς τουλάχιστον μία ακόμη ξένη γλώσσα από τις ακόλουθες: Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα εκτιμηθεί θετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  gaia@ims.forth.gr

συνοδευόμενη από:

α) πλήρες βιογραφικό σημείωμα
β) πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια της παραπάνω θεματικής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11 Μαΐου 2012

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επικοινωνήστε στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλ.: +30 28310 56627-8.