Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 1911 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1911)