Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέσεις με αριθ. πρωτ. 1896, 1897 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1896)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1897)