Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ηθική οικονομία. Ζητήματα ηθικής στον δημόσιο λόγο σχετικά με την αγορά και το κέρδος, Ελλάδα τέλος 19ου αιώνα - πρώτο μισό 20ού αιώνα»

Αρ. πρωτ. 1911

Με ΑΔΑ: 6Ε0Ι469ΗΚΥ-ΖΓ3

Λήψη αρχείου

Aίτηση