Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέσεις με αριθ. πρωτ. 1489, 1521, 1611, 1655 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1489)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1521)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1611)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1655)