Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Αμόριο: από την ανασκαφή ως τη δορυφορική έρευνα. Όψεις της αρχαιολογίας μιας Βυζαντινής θεματικής πρωτεύουσας στη Μικρά Ασία»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ στο πλαίσιο  της παρουσίασης του ερευνητικού προγράμματος  Αστικής Αρχαιολογίας Αμορίου σας καλεί στη διάλεξη των Νίκου Τσιβίκη, Κωνσταντίνου Ρούσσου και Θανάση Σωτηρίου με θέμα Αμόριο: από την ανασκαφή ως τη δορυφορική έρευνα. Όψεις της αρχαιολογίας μιας Βυζαντινής θεματικής πρωτεύουσας στη Μικρά Ασία και την φωτογραφική έκθεση με τίτλο Χισάρ | Αμόριο: ζώντας στο Χισάρκιοϊ και ανασκάπτοντας το Αμόριο

Τετάρτη, 21  Νοεμβρίου, ώρα 19.00
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο