Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 1428 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1428)