Παρίσι-Αθήνα 1919-1939: Το διπλό ταξίδι

Το διεθνές συνέδριο "Παρίσι-Αθήνα 1919-1939: Το διπλό ταξίδι" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19, Παρασκεύη 20 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη και το Σάββατο 21 Ιανουαρίου στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Double Voyage

Πρόγραμμα Συνέδεριου