Το διεθνές συνέδριο «Οράματα, Τάματα και Θάματα: Θρησκεία και Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο, 15ος-19ος αιώνας»

Το διεθνές συνέδριο

"Οράματα, Τάματα και Θάματα: Θρησκεία και Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο, 15ος-19ος αιώνας"

που συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ και το Southern Connecticut State University,

θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Οκτωβρίου 2018 στο ΙΜΣ/ΙΤΕ στο Ρέθυμνο.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.