Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 952,960,961,1045 έχουν ανακοινωθεί

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 952)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 960)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 961)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1045)