Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 777 έχουν ανακοινωθεί

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 777)