Συνέδριο με τίτλο Ιστορία και Ιστοριογραφία του Νεοελληνικού Θεάτρου

Ο Τομέας Θεατρολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών διοργανώνει συνέδριο με τίτλο Ιστορία και Ιστοριογραφία του Νεοελληνικού Θεάτρου. Το συνέδριο θα διεξαχθεί 1-3 Ιουνίου 2018, στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου. Στη συνάντηση αυτή, συγκεντρώνονται ερευνητές θεατρολογίας από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα όλης της χώρας. Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στο Θόδωρο Χατζηπανταζή, ιδρυτή του ερευνητικού προγράμματος Θεατρολογίας του ΙΜΣ και Ομότιμο Καθηγητή Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πρόγραμμα