Ο ιστορικός Δρ. Απόστολος Δελής μιλά στον «Εθνικός Κήρυξ» μετά την διάλεξή του στο πανεπιστήμιο Yale

Ο ιστορικός Δρ Απόστολος Δελής μιλά στον «Ε.Κ.» μετά την διάλεξή του στο πανεπιστήμιο Yale