Διάλεξη του Onur Yildirim Freiburg Institute for Advanced Studies, με θέμα The Trails of a Narrative: The Greco-Turkish Population Exchange in Interwar Scholarship

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη του Onur Yildirim Freiburg Institute for Advanced Studies με θέμα The Trails of a Narrative: The Greco-Turkish Population Exchange in Interwar Scholarship

Τρίτη, 24 Απριλίου και ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο

Αφίσα

This presentation focuses on the making of the narrative of the 1923 Greco-Turkish Exchange of Populations during the Interwar period. It puts a special emphasis on the role of a prominent figure in the making of this narrative, namely, Stephen Pericles Ladas. This narrative which was largely inattentive of the human and moral consequences of the event became the standard account of the Greco-Turkish case to be widely quoted by the international political and scholarly circles during the interwar period. The present study is the first attempt to trace the intellectual origins of the mainstream approach to the Greco-Turkish Exchange of Populations.