Τριετή υποτροφία της κ. Σοφίας Κατόπη με το πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας"

Η κυρία Σοφία Κατόπη, συνεργάτις του Προγράμματος «Η Δυτική Τέχνη στην Κρήτη κατά τη βενετική περίοδο» και υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα διατριβής «Η βενετική Λότζια του Χάνδακα: η ιστορία του κτιρίου από την ανέγερσή του έως σήμερα», έλαβε τριετή υποτροφία (2010-2013) με το πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας". Η κυρία Κατόπη κατέλαβε την ενδέκατη θέση σε σύνολο 97 επιτυχόντων  στη θεματική «Ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες εκπαίδευσης, επιστήμες πολιτισμού - εικαστικές επιστήμες, καλές τέχνες» με βαθμολογία 10.