Διάλεξη του Γεράσιμου Δ. Παγκράτη με θέμα «Έλληνες υπήκοοι του βενετικού κράτους στις ρότες της Ανατολικής Μεσογείου στους πρώιμους νεότερους χρόνους»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη του Γεράσιμου Δ. Παγκράτη με θέμα «Έλληνες υπήκοοι του βενετικού κράτους στις ρότες της Ανατολικής Μεσογείου στους πρώιμους νεότερους χρόνους»

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018  και ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο

Αφίσα

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης

Καθηγητής ΕΚΠΑ (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

Έλληνες υπήκοοι του βενετικού κράτους στις ρότες της Ανατολικής Μεσογείου στους πρώιμους νεότερους χρόνους

Οι επιδόσεις των Ελλήνων υπηκόων της Βενετίας στις θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου στους πρώιμους νεότερους χρόνους έχουν απασχολήσει σε κάποιο βαθμό τους Ιστορικούς, εντός και εκτός Ελλάδας, ιδίως στις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να επιχειρήσει αφενός μια αποτίμηση της σχετικής ιστοριογραφίας, και αφετέρου να παρουσιάσει τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η έρευνα στο ειδικό αυτό πεδίο.