Ο κ. Γιάννης Σπυρόπουλος έτυχε τριετούς υποτροφίας (2010-2013) με το πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας".

Ο κ. Γιάννης Σπυρόπουλος, υποψήφιος διδάκτορας του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία, που διεξάγεται στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, έτυχε τριετούς υποτροφίας (2010-2013) με το πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας". Ο κ. Σπυρόπουλος (τίτλος διατριβής: «Οι γενίτσαροι της Κρήτης ως στρατιωτικό σώμα και ομάδα συμφερόντων από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα μέχρι και την κατάργηση του γενιτσαρικού θεσμού (1826)») κατέλαβε την 71η θέση σε σύνολο 97 επιτυχόντων  στη θεματική «Ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες εκπαίδευσης, επιστήμες πολιτισμού - εικαστικές επιστήμες, καλές τέχνες» με τελική βαθμολογία 9,19.