Διάλεξη της Κατερίνας Μπλαβάκη με θέμα «Η ποίηση ως δημόσιος λόγος στα κοινωνικά μέσα»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη της Κατερίνας Μπλαβάκη με θέμα «Η ποίηση ως δημόσιος λόγος στα κοινωνικά μέσα»

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο

Αφίσα

 

Η ποίηση ως δημόσιος λόγος στα κοινωνικά μέσα

Όπως καταγράφει μερίδα της λογοτεχνικής κριτικής, η σύγχρονη νεοελληνική ποίηση μεταβαίνει από το στάδιο του «ιδιωτικού οράματος» σε αυτό μιας νέας ποιητικής ευαισθησίας που συνομιλεί με τα κοινωνικά αιτήματα. Σε αυτή τη συγκυρία (;),  η εισήγηση στοχεύει στο  να ανιχνεύσει τους τρόπους και τους  όρους με τους οποίους το πολιτισμικό κεφάλαιο των κοινωνικών μέσων επιδρά στην ποίηση ως λογοτεχνική και κοινωνική πρακτική, καθώς καθιστά εναργέστερη την παρουσία της στη δημόσια σφαίρα.