Μετάφραση πρακτικών τριών διεθνών συμποσίων απο τον τουρκικό εκδοτικό οίκο Küre Yayınları

Ο τουρκικός εκδοτικός οίκος Küre Yayınları συμφώνησε να μεταφράσει τα πρακτικά τριών διεθνών συμποσίων του Προγράμματος (E. Zachariadou επιμ., Halcyon Days IV: The Kapudan Pasha, His Office and His Domain, Rethymno 2002· A. Anastasopoulos επιμ., Halcyon Days V: Provincial Elites in the Ottoman Empire, Rethymno 2005· A. Anastasopoulos επιμ., Halcyon Days VI: The Eastern Mediterranean Under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840, Rethymno 2008).