Σεμινάριο για το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ/ΙΤΕ) και το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης  για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (ΚΕΜΕ-ΠΚ)  σας προσκαλούν στο σεμινάριο 
με θέμα
"ERC in the Humanities and Social Sciences
την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παν/πολη Γάλλου, Ρέθυμνο.
Πρόγραμμα και πληροφορίες για τη δήλωση συμμετοχής