Δημοσιεύθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ο τόμος Κ. Λάππας, Α. Αναστασόπουλος, Η. Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας

Δημοσιεύθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ο τόμος Κ. Λάππας, Α. Αναστασόπουλος, Η. Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας. Η Πηνελόπη Στάθη (1947-2008), ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, συνεργαζόταν στενά με το ΙΜΣ και διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συμποσίου του, "Halcyon Days in Crete".

Pinelopi Stathi