Παρουσίαση βιβλίου της Όλγας Γκράτζιου "Η Κρήτη στην ύστερη μεσαιωνική εποχή. Η μαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής"

Στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου της Όλγας Γκράτζιου, Η Κρήτη στην ύστερη μεσαιωνική εποχή. Η μαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Ο καλαίσθητος τόμος, με 335 σελίδες και πάνω από 330 κυρίως έγχρωμες φωτογραφίες, εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και αποτελεί καρπό του ερευνητικού προγράμματος «Η δυτική τέχνη στην Κρήτη» που διεξάγεται στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο υπό τη διεύθυνση της συγγραφέως, καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στην έκδοση αυτή παρουσιάζεται για πρώτη φορά ένα πανόραμα της αρχιτεκτονικής της Κρήτης κατά τους πρώτους αιώνες της βενετικής κυριαρχίας. Το έργο είναι καρπός πολύχρονου ερευνητικού μόχθου. Συνδυάζει την επιτόπια έρευνα με τη μελέτη ποικίλων ιστορικών πηγών. Η ελάχιστα γνωστή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της εποχής αναδεικνύεται σε εύγλωττη μαρτυρία για την κρητική κοινωνία της Βενετοκρατίας, καθώς η εξέτασή της οδηγεί σε πολλά σημαντικά ιστορικά ζητήματα που ξεπερνούν τα ίδια τα κτίρια και τη μορφή τους. Παρά την επιστημονική εμβρίθεια, το βιβλίο είναι εξαιρετικά ευανάγνωστο. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται με μεγάλη σαφήνεια στη διατύπωση και διαύγεια στη διάταξη της ύλης και υποστηρίζονται από πλουσιότατη φωτογραφική τεκμηρίωση. Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η χρήση του εποπτικού υλικού: τα δεδομένα εικονίζονται και τα επιχειρήματα διαφωτίζονται με την καλαίσθητη τοποθέτηση των φωτογραφιών μέσα στο δίστηλο κείμενο. Οι εικόνες γίνονται, έτσι, αποδεικτικό υλικό πρώτης σημασίας και συγχρόνως διευκολύνουν τον αναγνώστη να παρακολουθήσει τους συλλογισμούς.