ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΙΤΕ

Ένας πασάς μεριμνά για την πρόσβαση των κατοίκων του Ηρακλείου σε τρεχούμενο νερό χρηματοδοτώντας τη λειτουργία μιας δημόσιας βρύσης... Μια ευκατάστατη οικογένεια αγοράζει το δικαίωμα να διοχετεύσει μια ποσότητα νερού ημερησίως στο σπίτι της... Ο διοικητής του Ηρακλείου προειδοποιεί πως οι αρμόδιοι να εκτελέσουν έργα ύδρευσης στην πόλη τα έχουν αφήσει στη μέση... Ένας στρατιωτικός διαμαρτύρεται στις αρχές πως τρίτοι έχουν ιδιοποιηθεί ποσότητες τρεχούμενου νερού που ανήκουν στον ίδιο... Στιγμιότυπα από μια εποχή, την οθωμανική, κατά την οποία το νερό δεν έρρεε από τις βρύσες των σπιτιών, όπως θεωρούμε δεδομένο σήμερα ότι συμβαίνει.

Αυτά και άλλα θα έχει ως θέμα της η ομιλία με τίτλο

«Όταν το νερό δεν έτρεχε από τις βρύσες των σπιτιών: στιγμιότυπα σχετικά με τη διαχείριση και την αξία του στην οθωμανική Κρήτη», που θα γίνει στο πλαίσιο του θεσμού της Βραδιάς του Ερευνητή την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, οδός Νικηφόρου Φωκά 130 (Μακρύ Στενό). Στόχος της ομιλίας είναι να δείξει, μέσα από το παράδειγμα του νερού, πως η επιστημονική ιστορική έρευνα ασχολείται και μπορεί να φωτίσει όχι μόνο πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, αλλά και πτυχές της καθημερινής ζωής των ανθρώπινων κοινωνιών του παρελθόντος, αλλά και να είναι επίκαιρη με δεδομένα τα προβλήματα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας και την επιτακτική ανάγκη ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων.

Ο ομιλητής, Αντώνης Αναστασόπουλος, είναι επίκουρος καθηγητής οθωμανικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ.

Το Ινστιτούτο κατασκεύασε πρόσφατα, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, ηλεκτρονική βάση δεδομένων που συγκεντρώνει περισσότερα από 1.000 ιστορικά και αρχαιολογικά τεκμήρια σχετικά με το υδάτινο περιβάλλον και τη διαχείριση του νερού στην Κρήτη της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου. Η βάση δεδομένων είναι δωρεάν προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση waterincrete.ims.forth.gr.

Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με τους Δημήτρη Κολιακουδάκη και Αλεξέι Κιριτσένκο.