Εργαστήριο με σκοπό την εμβάθυνση στην κατανόηση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στους ορεινούς όγκους της Κρήτης μέσα από μια σειρά διαλέξεων και πρακτική άσκηση.

Εργαστήριο με σκοπό την εμβάθυνση στην κατανόηση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στους ορεινούς όγκους της Κρήτης μέσα από μια σειρά διαλέξεων και πρακτική άσκηση. Το εργαστήριο θα είναι διήμερο και θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ-ΙΤΕ) στο Ρέθυμνο την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Οκτώβρη 2017.

Περιλήψεις Διαλέξεων

Πρόγραμμα

Ματιές στα βουνά της Κρήτης - Views over the Cretan mountains

Ρέθυμνο, 3-4 Οκτώβριου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, Τρίτη 03/10/2017

09:30: υποδοχή - εγγραφές

10:00 G. Cantoro, Historical aerial photography as unique documents: international panorama on applications in flat and mountainous landscapes.

10:30 Χ. Φασουλάς, Recent vertical and horizontal displacements in Crete and their implication to the Cretan landscape.

11:00 Α. Αργυρίου, Geoinformatic approaches to assess the landform characteristics of Minoan settlements and characterize the water management/land-use planning in ancient era in Crete.

 

11:30: διάλειμμα

 

12:00 K. Nowicki, Archaeology in the Cretan Mountains: The role of archaeological reconnaissance and landscape studies in the reconstruction of human activity in the mountainous environment.

12:30 J. Moody and L. Nixon, 350,000 years of landscape history in the high mountains, Sphakia: Middle Pleistocene to Early Iron Age.

13:00 P. Monbrun, A childhood in the highlands of Crete. Zeus, the Idaion Antron and its endemic fauna and flora.

 

13:30: διάλειμμα

 

16:00 Σ. Μιχαλοπούλου, Η κτηνοτροφία των ορεινών τόπων διαχρονικά: το παράδειγμα της Κρήτης μέσα από τα δεδομένα της αρχαιολογίας, των ιστορικών μαρτυριών και της εθνογραφίας.

16:30 Δ. Μυλωνά, Κτηνοτροφικές πρακτικές του κρητικού ορεινού χώρου κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο. Ζωο-αρχαιολογική ανάλυση των οστών αιγοπροβάτων από την Ελεύθερνα (Τομέας ΙΙ - Κεντρικός).

17:00 Α. Τσαντηρόπουλος, Transhumance as an aspect of pastoralism in modern Crete (Greece): Mapping the main routes of a social and cultural network.

 

17:30: διάλειμμα

 

18:00 Χ. Τσιγωνάκη, Οχυρωμένοι τόποι στα κρητικά βουνά την εποχή της κρίσης (7ος-8ος αι. μ.Χ.)

18:30, Ε. Ζέη, Ορεινός χώρος και επαναστατική παράδοση: η περίπτωση της Κρήτης.

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, Τετάρτη 04/10/2017

Η πρακτική άσκηση απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές (15 άτομα) και περιλαμβάνει τη χρήση ιστορικών αεροφωτογραφιών και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.). Οι αιτήσεις για συμμετοχή  έκλεισαν την 25/09/2017.