Κυκλοφορία νέου βιβλίου του Ανδρέα Λυμπεράτου "Οικονομία, Πολιτική και Εθνική Ιδεολογία : Η διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα"

Κυκλοφορεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, στη σειρά Ανθρωπιστικές Επιστήμες / Ιστορία, το βιβλίο του Ανδρέα Λυμπεράτου, Οικονομία, Πολιτική και Εθνική Ιδεολογία : Η διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2009, 606 σελ.

Βλέπε περισσότερα