Διάλεξη του Μαρίνου Σαρηγιάννη

Η οθωμανική πολιτική σκέψη πριν το Τανζιμάτ: παράδοση, συνέχειες, ρήξεις

Στην ιστορία της ισλαμικής πολιτικής σκέψης, η οθωμανική θεωρείται συνήθως είτε μια στείρα απομίμηση των μεσαιωνικών αραβοπερσικών ιδεών είτε αντανάκλαση της «παρακμής» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που περιοριζόταν στην πρόταση διάφορων μέτρων για την ανάκαμψη της κρατικής ισχύος. Ωστόσο, η μελέτη ενός μεγάλου σώματος πηγών δείχνει την παρουσία ποικίλων προσεγγίσεων, οι οποίες επεξεργάστηκαν τον μεσαιωνικό περσικό νεοαριστοτελισμό προσθέτοντας την έννοια της ιστορικής εξέλιξης των κρατών όπως την περιέγραψε ο τυνήσιος Ιμπν Χαλντούν στις αρχές του 15ου αιώνα, από τη μια, ή προτείνοντας μια στροφή προς την περιγραφή και αναμόρφωση θεσμών (και όχι προσώπων), από την άλλη. Η διάλεξη θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του σχετικού ερευνητικού προγράμματος (στα πλαίσια της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ), δίνοντας μια γενική επισκόπηση των οθωμανικών πολιτικών ιδεών από τον πρώιμο 14ο αιώνα μέχρι την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ στις αρχές του 19ου.

 

Σύντομο βιογραφικό

Ο Μαρίνος Σαρηγιάννης είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα στα ελληνικά και τα αγγλικά σχετικά με την οθωμανική κοινωνική και πολιτισμική ιστορία, ενώ η μονογραφία του με θέμα την οθωμανική πολιτική σκέψη πρόκειται να εκδοθεί εντός του 2016.