Αποτελέσματα αξιολόγησης

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την παρακάτω θέση έχουν ανακοινωθεί.


IMS\KRIPIS\POLITEIA\PostDoc3
Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 1