Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την επιλογή του Μεταπτυχιακού Φοιτητή α΄ κύκλου στον τομέα της Τουρκολογίας έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την επιλογή του Μεταπτυχιακού Φοιτητή α΄ κύκλου στον τομέα της Τουρκολογίας που θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «OTTPOL - A history of early modern Ottoman political thought, 15th to early 19th centuries» έχουν ανακοινωθεί.

Λήψη Αποτελέσματα Αξιολόγησης