Επιστημονική ημερίδα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Παρίσι-Αθήνα 1919-1939 : το διπλό ταξίδι

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ οργανώνει, στις 3 Ιουνίου, στο Μουσείο Μπενάκη, επιστημονική ημερίδα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Παρίσι-Αθήνα 1919-1939 : το διπλό ταξίδι.

Την επιμέλεια της οργάνωσης έχει ο καθηγητής κ. Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος

Παρίσι-Αθήνα 1919-1939: το διπλό ταξίδι

Πρόγραμμα Επιστημονικής Ημερίδας