Διάλεξη της Emily Neumeier

Ο Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, σας προσκαλεί στη διάλεξη της κ. Emily Neumeier (University of Pennsylvania) με θέμα:
"Poetic Justice: Ali Pasha of Ioannina and the Creation of a Public Persona".
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, Νικηφόρου Φωκά 130, στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014, στις 8.30 μμ.
Δείτε συνημμένη την αφίσα της διάλεξης.