Διάλεξη της κυρίας Γιούλης Σπαντιδάκη

Διάλεξη της κυρίας Γιούλης Σπαντιδάκη
Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος

με θέμα Το φιλοσοφικό πρόταγμα της Αναγέννησης σε μία δαντέλλα

Τετάρτη 11 Μαρτίου  2009 και ώρα 20.30 στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Νικηφόρου Φωκά 130 και Μελισσινού