Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 141437 έχουν ανακοινωθεί.