Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 141411 έχουν ανακοινωθεί.