Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 139613 έχουν ανακοινωθεί.