Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 137962 έχουν ανακοινωθεί.