Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 135934 έχουν ανακοινωθεί.