Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 133295 έχουν ανακοινωθεί.