Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 132812 έχουν ανακοινωθεί.