Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 132811 έχουν ανακοινωθεί.