Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 130904 έχουν ανακοινωθεί.