Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 130350 έχουν ανακοινωθεί.