Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 128628 έχουν ανακοινωθεί.